اشتباه محاسباتی

با سلام آیا اشتباه محاسباتی دفترخانه در محاسبه سهم و مساحت زمین که منجر به صدور سند تک برگ اشتباهی شده و الان باید اصلاح شود، بر عهده دفترخانه می باشد؟ چند سال پیش دفترخانه در محاسبه سهم زمین بنده اشتباه کرده و الان متوجه شدم سند تک برگ بنده باید اصلاح شود و دفترخانه هزینه های صدور سند جدید بنده را متقبل نمیشود. آیا امکان شکایت از دفترخانه وجود دارد؟

18 اردیبهشت 1399 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی