سرقت ادبی

با سلام. من یه مقاله به کسی دادم برای مطالعه ولی ایشون به نام خودش چاپ کرد. مستندات ایمیل را هم دارم؟ آیا مجازات داره؟

19 اردیبهشت 1399 73

سلام
کاربر گرامی در صورت وجود ادله و استادی که اثبات کند متن علمی متعلق به شماست می توانید می توانید در دادسرا رسانه علیه استفاده کننده متن علمی طرح شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی