;
سرقت ادبی

با سلام. من یه مقاله به کسی دادم برای مطالعه ولی ایشون به نام خودش چاپ کرد. مستندات ایمیل را هم دارم؟ آیا مجازات داره؟

19 اردیبهشت 1399 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی