سرقت ادبی

با سلام. من یه مقاله به کسی دادم برای مطالعه ولی ایشون به نام خودش چاپ کرد. مستندات ایمیل را هم دارم؟ آیا مجازات داره؟

19 اردیبهشت 1399 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی