نحوه پیگیری وشکایت از تصرف فردی به استناد قولنامه

شخصی سندی در دست دارد که قبلا دوبار توسط دادگاه سندش مشاع و اعلام شده که مربوط به زمینی که ما داریم نیست رای قطعی تجدید نظر هم داریم حال وی این دفعه با صراحت در زمين احداث بنا کرده شکایت تصرف عدوانی انجام دادیم اما متاسفانه شکایت ما دردادگاه کیفری رد شد چون دادگاه سند میخواد ما زمین را به صورت وکالتی و قولنامه که سابقه ۲۵ ساله دارد خریداری کردیم حال الان بیست روز فرصت داریم تا اعتراض خود را در تجدید نظر اعلام کنیم لذا خواهشمند است مرا راهنمایی بفرمایید

20 فروردین 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی