آمیزش در عقد باطل

عقیده ی حنفیه در رابطه با آمیزش در عقد باطل چگونه بود ؟

21 اردیبهشت 1399 105

با سلام
حنفیه درباره ی این که آمیزش در عقد باطل زنا محسوب شده و موجب حد است یا زنا نیست اختلاف دارند و ابوحنفیه می گوید ؛ حد زنا واجب نیست زیرا عقد باطل صورت عقد دارد و این صورت موجب شبهه می شود و با وجود شبهه حد ساقط می شود اما حکم باید ان ها را عقوبت و تعزیر کند و چون حد به خاطر شبهه ساقط می شود مهرالمثل زن به هر مقداری که باشد واجب است .
اما صاحبان (ابویوسف و محمد) گفته اند؛ هریک از زن و مرد عاقل و عالم به تحریم بوده اند. بنابراین حد زنا واجب می شود چون عقد باطل ارزشی ندارد و موجب شبهه نیست تا حد را ساقط کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی