عدالت بین زوجین

سلام برای رعایت عدالت بین زوجات چه شروطی لازم است؟(طبق نظر اهل سنت )

21 اردیبهشت 1399 89

عرض سلام و احترام خدمت شما
1.زوج عاقل ممیز باشد بنابراین اگر زوج مجنون یا طفل باشد قسم بر زوج واجب نیست.
2.زوجه ناشزه و صغیره ای که توان امیزش ندارد نباشد در صورتی که زوجه ناشزه و خارج از اطاعت شوهر باشد حق قسم او ساقط می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی