خرید ملک مشاع از شریک

سلام بنده دو قطعه زمین کشاورزی خریدم بعد از 8سال فروشنده وکالت به برادرش داده و ایشان طرح شکایتی ابطال معامله و بعد خلع ید از ملک مشاع گرفت و زمین ها را فروخت آیا میتوانم شکایتی کنم که خودم بالاترین قیمت میخرم هم اختلافمان تمام بشه این حق را دارم یا نه تشکر

22 فروردین 1401 40

بااحترام
کاربر محترم اگر درست متوجه عرایض شما شده باشم با شخصی یک زمین را شریک و مشاع میباشد که طرف فروش زمین را از طریق دادگاه اقدام نموده است شما یا باید در مزایده شرکت نمایید یا با حق شفعه ملک را خریداری نمایید بله اقدام خود را جهت خرید به دادکاه اعلام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی