شاهد عقد

سلام ببخشید از نظر اهل سنت برای داشتن شاهد عقد ایا میتوان دو زن را شاهد قرار داد؟

21 اردیبهشت 1399 110

با سلام
عقد نکاح در حضور شهود منعقد میشود وشهادت شرط صحت عقد نکاح است ضمن اینکه شهود میتوانند دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند و شهادت زنان به تنهایی کفایت نمیکند.
و شهود باید سه شرط داشته باشند که انها عقل و بلوغ و حریت است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی