شیر خوردن فرزند

اگر فرزند از جده ی مادری خود شیر بخورد آیا مادرش بر پدرش حرام می شود؟؟؟

21 اردیبهشت 1399 99
با سلام خدمت شما
طبق نظر اهل سنت خیر زیرا در این صورت مادر فرزند،خواهر رضاعی او می شود و خواهر رضاعی فرزند بر پدر حلال است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی