اعاده دادرسی

با سلام آیا تبدیل تعهد بر اساس سند مجعول نافذ است؟ توضیحا اینکه فردی در عوض یک تعهد چکی را به من میدهد. حکم قطعی تبدیل تعهد صادر شده است. حال مشخص شده است که چک جعلی است. آیا امکان اعاده دادرسی وجود دارد یا ممکن است قاضی نظر دهد که تبدیل تعهد انجام شده و جعل موضوع دیگری است. لذا بگوید از طریق دادخواست حقوقی پیگیر مطالبه وجه مورد توافق (مبلغ چک) باشم؟ رسیدی که بابت چک دادم این است که من چک با مشخصات فلان را در عوض قرارداد فلان گرفتم و نسبت به آن قرارداد ادعایی ندارم. متشکرم

21 اردیبهشت 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی