سو سابقه

سلام و تشکر فردی از من به جرم تهدید شکایت کرد و قاضی یک سال حبس تعلیقی رای صادر کرد آیا این رای به عنوان سوء سابقه کیفری برای من به حساب می اید ؟

21 اردیبهشت 1399 45

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی