قلع و قمع احداث بنا در ملک

سلام و وقت بخیر پدر بنده یک زمین زراعی داره که حدود ۱۰ سال پیش با مبایعه نامه که آخوند نوشته خریداری کرده متاسفانه ۴ سال هست که خواندگان محترم ملک های مجاور ما را خریداری کرده اند و بدون کوچکترین دلیل و مدرک اومدن از ضلع جنوبی ما اقدام به احداث راه و لوله گذاری آب و کابل برق و ایجاد درب نمودن که ما اون زمان با موضوع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات و رفع مزاحمت شکایت حقوقی کردیم که رای دادگاه بدوی به نفع ما شد ولی رای تجدید نظر به استناد به اذن در انتفاع برای تصرف عدوانی حکم به رد دعوی و برای مزاحمت قرار عدم استماع دعوی صادر کردن ما دوباره امسال هم با استناد به اون پرونده قبلی با موضوع اثبات رجوع از اذن و قلع و قمع مستحدثات دادخواست دادیم که حدود یک هفته هست رای دادگاه بدوی آمده و در آن برای اثبات رجوع از اذن به خاطر اذن محض قبول کرده و حکم صادر کرده ولی قلع و قمع مستحدثات رو به استناد پرونده قبلی ( تصرف عدوانی و قلع و قمع و رقع مزاحمت بود ) به دلیل اعتبار امر مختومه قرار رد دعوی صادر کرده حال سوال بنده این است که : 🌹🌹 ما به چه شکلی دوباره می توانیم اقدام کنیم تا لوله آب و کابل برق و درب احداث شده توسط خواندگان رو هم از ملک خودمان برداریم ؟؟؟

29 فروردین 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی