پرداخت دیون

سلام ببخشید من به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی به دیگری شدم اما از هنوز ان را نپرداختم دادگاه چه تصمیمی دراین باره خواهد گرفت؟

22 اردیبهشت 1399 52

با سلام
طبق ماده ی1 قانون محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی