اعسار در چک

من یک فقره چک از یک نفر دارم چک برگشت زدم رفته درخواست اعسار داده اعسارش در دادگاه بدوی حکم بطلان رد دعوا خورده حالا اعتراض کرده رفته دادگاه تجدید نظر دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را تایید و قطعی کرده است و حکم جلب بهم دادن فراری است حالا رفته دوباره درخواست اعسار کرده است آیا کاری می کند یا نه؟

22 اردیبهشت 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی