الزام به انجام تعهد و میا مطالبه وجه

سلام من سگی خریدم به مبلغ شش میلیون تومان و دو میلیون تومان هم برای آموزش ها بود که مبلغ بصورت هشت میلیون تومان واریز شد الان میگویند کل پول (هشت میلیون تومان)بابت سگ بوده و برای آموزش نبوده و آموزش نمیدهند آیا میتوانم شکایت کنم یا خیر چگونه میتوانم اثبات کنم که مبلغ سگ شش میلیون بوده و هشت میلیون واریزی نبوده است؟ مشکل بنده این است که آنها به دروغ میگویند پول بابت آموزش نبوده است

01 اردیبهشت 1401 20

بااحترام
کاربر محترم بدوا باید با ارسال اظهار نامه اقدام به الزام انجاپ تعهد نمایید و داخل مان تمامی موارد را بیاکرید و دو روز مهلت انجام به ایشان دهید در غیر اینصورت از طریق دادگاه بخواهید یا ۲ میلیون را واریز یا تعهد خود را انجام دهند درصورت نیاز به تنظیم اظهارنامه یا دادخواست از طریق مشاوره درخواست ها اقدام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی