استرداد لاشه چک از دارنده چک

با سلام دو فقره چک که بابت معامله زمینی دریافت کرده بودیم ،صاحب چک از پاس کردن چک ها خودداری کرد و بعد ادعای امانی بودن چک ها را کرد ، از ما شکایت کیفری خیانت در امانت شد ، که شکایتشان رد شد و تجدید نظرشان هم رد شد ، بعد الان دوباره شکایت حقوقی استرداد لاشه چک از ما کردند چیکار باید بکنیم

01 اردیبهشت 1401 18

بااحترام
کاربر محترم میتوانید با ارائه مستندات از دادگاه کیفری و رای های صادره در بدوی و تجدید نظر به دادگاه حقوقی از خود دفاع نمایید ادعای واهی ایشان منتج به نتیجه نخواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی