چک تخلیه

سلام و خسته نباشید مستأجری قراردادش پایان یافته ، و به ملک مورد اجاره خسارت زده ، حالا هم نه درست میکند نه هزینه اش را پرداخت میکند ، میشود با چک ضمانت را برگه کرد و تحت فشار قرار داد تا خسارت وارده را دریافت یا مجبور به درست کردن مورد اجاره کرد ؟ در چک هم نوشته ضمانت تخلیه.

26 اردیبهشت 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی