;
تصادف

سلام زمانی که باردار بودم تصادف کردم و بچه ام را از دست دادم طبق اخرین سونوگرافی گوشت و استخوان بچه ام تشکیل شده بود فقط روح دمیده نشد مقدار دیه چه قدر است

27 اردیبهشت 1399 122

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی