تهمت

شخصی در پیام به من تهمت زده است میتوانم اثبات کنم؟

27 اردیبهشت 1399 231

اگر در قالب پیام متنی بوده از صفحه پیام اسکرین شات بگیرید طوری که شماره طرف مشخص باشد و سپس پرینت رنگی گرفته و ضمیمه شکایت خود نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی