خرید و فروش

اگرشخصی بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟

27 اردیبهشت 1399 77

با عرض سلام
طبق ماده ی4 قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر
کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض‌فروش قرار دهد با رعایت
تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1 - تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2 - بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی
و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس.
3 - بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه
تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4 - بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی
متعارف برای خانواده محکوم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی