دیهههه

سلام برادرم را شخصی در خیابان با چاقو زد و منجر به فوت او شد و پس از چند سال هنوز قاتل را پیدا نکردند الان دیه را چه کسی باید پرداخت کند ؟

27 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی