خارج کردن اموال تاریخی

اگر کسی اموال تاریخی را به خارج از کشور ببرد به چه مجازاتی محکوم می شود؟

27 اردیبهشت 1399 51

با سلام هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی