ضمانت

سلام ضامن کسی شدم و اقساطش را پرداخت نکرده میخواستم بدونم با توجه به اینکه زن و فرزندی ندارم چه قدر از حقوقم توقیف میشود ؟

27 اردیبهشت 1399 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی