جزا نقدی

سلام ایا اگر در اثر مصرف مشروبات الکلی به حبس محکوم شود کسی می تواند به جزا نقدی تبدیل کند

27 اردیبهشت 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی