شکایت کردن

سلام دوستم اسکرین شات چت های من را با شخصی پخش کرده و ابروی من و برده میخوام ببینم که ایا میتونم شکایت کنم ازش

27 اردیبهشت 1399 145

سلام انتشار اسکرین شات بدون اجازه شخص جرم می باشد و مجازات ان ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان یا هر دو خواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی