ساخت الات و ادوات

هر کس آلات و ادوات مخصوص و تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند مجازاتش چه خواهد بود؟

27 اردیبهشت 1399 100

با عرض سلام
طبق ماده ی 20 مبارزه با مواد مخدر به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا‌بیست ضربه شلاق محکوم
می‌شود.

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی