پرداخت دیه به ورثه……

باسلام خدمت شما بنده هشت ماه هست از زمان گواهینامه گرفتن من میگذرد تو خیابان تو شهر تصادف کردم زدم به یک عابر پیاده فوت شد عابر پیاده بیمه نامه معتبر هم ماشین ام داره گواهینامه هم دارم که هشت ماه از تاریخ صدوراش گذشته آیا باتوجه به اینکه گواهینامه دارم بیمه نامه معتبر دارم آیا بیمه دیه بنده خدا رو کامل پرداخت میکند

09 اردیبهشت 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی