در پرونده قرار وثیقه صادر شده آیا امکان بازداشت وجود دارد.

با سلام بنده با قید وثیقه 600میلیونی آزاد شدم وجرمم معاونت در ارتشا بوده حالا روند دادرسی پرونده دست اداره اطلاعاته و همیشه احضارم میکنن آیا میتونن دوباره بازداشتم کنن با توجه به اینکه وثیقه ملک دارم ممنون

09 اردیبهشت 1401 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی