جرایم مستخدمین دولتی

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از ایران مرتکب شوند کجا صالح رسیدگی می باشد؟

27 اردیبهشت 1399 58

با سلام و درود خدمت شما
طبق ماده 6 قانون مجازات اسلامسبه جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی