استفاده از نابالغ در ارتکاب جرم

در صورتی که شخص برای ارتکاب به جرم از فرد نابالغ استفاده کند به چه مجازاتی محکوم می شود؟ ایا کودک هم مجازات خواهد شد؟

27 اردیبهشت 1399 51

با عرض سلام خدمت شما
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی