توبه ی متهم

اگر شخصی در جرائم موجب حد قبل از اثبات جرم، توبه کند ایا توبه او پذیرفته است؟

27 اردیبهشت 1399 57

با سلام خدمت شما
طبق ماده ی114 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی