اختلالات روانی در وقوع جرم

با سلام ببخشید اگر شخص بتوان ثابت کند که در هنگام ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده است ایا مجازات او ساقط میشود؟

27 اردیبهشت 1399 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی