ادامه سیوال قبل

سلام. جناب در حال حاضر قصد ندارم از کسی شکایت کنم فقط برای اطلاع خودم می خواهم بدانم که آیا این وکالت فروشی که منتسب به مورث بنده است آیا امضای مورث بنده جعل شده است یا خیر راه حل آن چیست که بدون آنکه از شخصی شکایت کنم از مرجع قضایی دستور کارشناسی وکالت نامه را بگیرم ؟؟؟

28 اردیبهشت 1399 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی