شهادت

ایا اقوام درجه یک می توانند به نفع یکدیگر شهادت دهند؟

29 اردیبهشت 1399 52

با سلام
بستگی به دعوای مطرح شده دارد ، مثلا در دعاوی خانواده ، پدر و مادر یا فرزند می توانند شهادت دهند ، در دعاوی کیفری معمولا اقوام درجه 1 میتوانند شهادت دهند ، در دعاوی حقوقی شهادت اقوام درجه 1 معمولا پذیرفته نمی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی