چگونگی ازدواج مرد غیرمسلمان با زن مسلمان

سلام و عرض ادب یک زن مسلمان با یک مرد غایرمسلمان(هندو) چگونه میتواند ازدواج کند. لطفا تمامی راه های ممکن برای ازدواج زن مسلمان و مرد غیرمسلمان را بفرمایید. پیشاپیش سپاس از پاسخدهی شما

12 اردیبهشت 1401 17

سلام. طبق نص صریح قانون مدنی ایران ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان ممنوع است مگر در صورتی که مرد به دین اسلام مشرف شود . علاوه بر ضرورت تشرف مرد به اسلام چنانچه مرد غیر مسلمان جزو اتباع بیگانه نیز باشد بر اساس آنچه در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مقرر شده ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مستلزم کسب اجازه از دولت یعنی طی مراحل قانونی و دریافت پروانه زناشویی است . بر اساس آنچه گفته شد حتی اگر مرد غیر مسلمان به اسلام مشرف شود نیز باز هم اتباع بیگانه بدون مجوز دولت ایران حق ازدواج با زن ایرانی را ندارند و در صورت تخلف از این موضوع به مجازات حبس تادیبی یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی