فحاشی

سلام خداقوت ؛ درصورتی که مرد نسبت به همسر وفرزندانش محبت نداشته ودایم فحاشی کند چه حکمی دارد؟

29 اردیبهشت 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی