اداره جهاد کشاورزی شکایتی مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی مطرح که قرار موقوفه تعقیب صادر شده آیا امکان شکایت مجدد وجود دارد.

سلام جهاد کشاورزی شکایتی کرده از من بابت تغییر کاربری غیر مجاز و قرار موقوفی تعقیب صادر شده به دلیل مرور زمان سه ساله و در تجدید نظر هم دادگاه لایحه جهاد رو رد کرده و این حکم قطعی شده خواستم بپرسم جهاد کشاورزی دوباره میتونه شکایت کنه و حکم تخریب بگیره؟

12 اردیبهشت 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی