صدور اجرائیه و عمل به ایفای تعهدات

سلام ببخشید من بابت تعمیرموتورماشینم تعمیرکارانجام داد۳روزبعد خراب شد.ایشون درست نکردن.من شکایت کردم کارشناس گرفتم تاییدکرد.ودردادگاه صلح سازش اصلاحی دادن.ومن رفتم موتور روبازکرده میگه ایرادنداره.درصلح متن نوشته شده چنانچه انجام ندادن اجراییه ازطرف خواهان انجام میشود.وانجام ندادن ومن اجراییه صادرکردم.والان گفتن ۱۰روز بعد.وبنده ماشینم تعمیرگاه طرف باز هستش موتور.وشکایت من برج ۱۱سال۱۴۰۰بود.وتاریخ صلح هم ۲۳فروردین۴۰۱بود.الان از۲۶فروردین خودروی من تعمیرگاه طرف مانده.وروز ابلاغ اجراییه هم ۷اردیبهشت ۴۰۱بود برای اجراییه. که به خوانده ابلاغ شده.مبلغ پولی که من بابت تعمیردادم ۱۴میلیون تومن بوده

15 اردیبهشت 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی