سهل انگاری مامورین دولتی

اگر بخاطر بی توجهی ماموران دولت مواد مخدر به زندان وارد شود تکلیف ان مامور چیست؟

30 اردیبهشت 1399 71

با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی
طبق ماده ی 12 قانون مبارزه با مواد مخدر ‌هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال
دائم محکوم می‌شوند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی