نتیجه ادعا بدون ارائه دلیل....

سلام.میخواستم بپرسم اگه دختری تو دانشگاه ادعا کنه که یه پسر بهش زیر پا گرفته و هیچ شاهدی نداشته باشه و پسر هم بگه من کاری نکردم چی میشه؟

15 اردیبهشت 1401 18

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مشخصا هر ادعایی میبایست با ادله محکمه پسند و شواهد کافی همراه باشد در غیر اینصورت بدیهیست ک ب صرف ادعا بدون ارائه ادله ترتیب اثر داده نمیشود این عمل در صورت اثبات ب زعم بنده نوعی توهین عملی هست منتهی قطعا نیازمند اثبات هست و بهتر است اگر دلیلی قانع کننده ندارید شکایتی مطرح نکنید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی