اقرار متهم

ایا اقرار متهم به ارتکاب جرم قابل قبول خواهد بود؟اگر شخصی بخاطر نجات دیگری به دروغ شهادت بدهد ایا دادگاه تحقیق می کند برای صحت ان ماجرا؟

30 اردیبهشت 1399 66

با عرض سلام
هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی