تخفیف در مجازات

با سلام چه عواملی باعث تخفیف در مجازات های مجرمان مواد مخدر می‌شود؟

30 اردیبهشت 1399 95

با عرض سلام خدمت شما
بر طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال ۷۶، دادگاه می‌تواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات را تا نصف تخفیف دهد. در صورتی که فردی به حبس ابد محکوم شده باشد، دادگاه می‌تواند حبس او را به ۱۵ سال کاهش دهد و اگر حکم اعدام برای او صادر شده باشد، تقاضای تخفیف و عفو، به کمیسیون عفو ارسال می‌شود.
این موارد از مواد تخفیف مجازات هستند
1.همکاری مؤثر متهم در شناسایی شریک یا شرکا و به دست آوردن مدارک و لوازم اعمال جرم.
2.اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه.
3. اعلام متهم قبل از تعقیبش و اقرارش به انجام جرم.
4.پشیمانی متهم، حُسن سابقه و وضع خاص جسمانی‌اش مثل بیماری و بالا بودن سن.
5.تلاش متهم برای کم کردن آثار جرم .
6.دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی