دیه پارکی طحال و خارج کردن آن

سلام من تصادف کردم طحالم پاره شده و اون رو بردداشتن چقد میشه دیش

15 اردیبهشت 1401 23

باسلام کاربرگرامی . مطابق رای وحدت رویه شماره 740 دیوان عالی کشور پارگی طحال و خارج کردن آن شامل دیه مقدر نبوده و ارش تعیین میگردد و بر اساس آراء صادره ارش خارج کردن طحال بمیزان 10 درصد دیه کامل میباشد.حدودا چهل میلیون تومان

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی