شهادت شاهد

سلام و روزتون بخیر ببخشید شاهد در زمان ادای شهادت باید چه شرایطی داشته باشد؟

30 اردیبهشت 1399 51

با عرض سلام
طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد...
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی