حمل تریاک

عرض سلام سال 97 یک کیلو تریاک از پدرم گرفتن ازون موقع پدرم فراری هستن و رأی محکومیت درغیاب ایشون صادر شده خواستم بدونم با توجه به اینکه 3ساله که از تاریخ رأی گذشته ایا شامل مرور زمان و بسته شدن پرونده می شود؟

30 اردیبهشت 1399 73
عرض سلام خدمت شما
جرائم موضوع قانون مجازات اسلامی مبارزه با مواد مخدر مشمول مرور زمان نمی شود.
سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی