انقضا تاریخ پاسپورت و ورود به ایران

فردی که ساکن آمریکا هست و تاریخ پاسپورت ایرانیش منقضی شده، میتونه با پاسپورت تایخ گذشته ایرانی وارد بشه و اینجا برای تمدیدش اقدام کنه؟

17 اردیبهشت 1401 40

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی