گرفتن حق شراکتی

چندسال پیش یه ماشین راه سازی شراکتی خریدیم ولی شریک بردش و فقط یه مدرک خرید قولنامه دست ماست چکار میشه کرد واسه گرفتن حقمون

30 اردیبهشت 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی