ویزای مولتی به صورت خانوادگی

من برادرم مقیم کاناداست و برای ما دعوت نامه فرستاده ، من با پدر و مادرم درخواست ویزای مولتی میخوایم انجام بدیم و امکان رد شدن من باتوجه به سه نفر درخواست همزمان زیاده پدرم سرطان داره و بسیار کم بینا می باشد مدارکش هم ترجمه کردم و مادرم هم زانو جراحی کرده و هر دو نیاز به مراقبت در طول سفر دارن سن مادر67 سال و پدر حدود 70 سال سن دارن ، من بعنوان کمک به پدر بیمار و مادر سالمند مدارک بزارم بصورت همزمان که نیاز به پرستاری دارن در این سفر طولانی یا باید صبر کنم اونها ویزا بگیرن بعد من اقدام کنم

18 اردیبهشت 1401 19

سلام.اگر می خواهید به صورت خانوادگی به گردش یا دیدن اقوام در یک کشور خارجی مانند کانادابروید باید برای اخذ ویزای مولتی به صورت مجزا اقدام کنید. اما می توانید درخواست های ویزا را یکجا ایمیل کرده و هزینه های تمامی آنها را یکجا پرداخت کنید.شماباید صبرکنید انها ویزا بگیرند بعد شما اقدام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی