تخلف در شوراء روستا را چگونه ثابت کنم؟

با سلام من اینجا تو سایت وکیلوند از چندتا وکیل سوال کردم ما ۶ماه آخر ۱۴۰۰هیچ گونه جلسه شورا روستا نداشتیم و بعد به بخشدار گفتیم گفت تخلف و بعد رئیس شورا زنگ زد شماره کارت بده پول بریزم حسابت بابت حق جلسه و کارت به کارت کرد پسر ایشان و بعد عکس چک دهیاری فرستاد تا امضاء خودش و دهیار پای چک است و دهیار ۸ملیون چک کشیده بابت اعتبارات شورا و اسم و فامیل رئیس شورا داخلش نوشته که تمام وکیل ها گفتند تخلف ولی بازرسی کل استان خودم گفتند تخلفی رخ نداده است حالا ما حرف کی باور کنیم

18 اردیبهشت 1401 29

با سلام شما در صورتی که اعتقاد دارید تخلفی صورت گرفته است از مراجع ذیصلاح اقدام نمایید و به صرف صحبت شفاهی بازرس اکتفا نکنید و در صورتی که به طور مکتوب به شما اعلام گردید تخلفی صورت نگرفته است دیگر پیگیری مجدد نیازی نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی