امور مهاجرت و اخذ ویزا دولتی

من برادرم مقیم کاناداست ، برای من و پدر و مادرم دعوت نامه فرستاده ویزای مولتی در مجموع سه نفریم من 40 ساله ام ، مادرم 67 ، پدرم 70 ساله، پدرم هم بیمار سرطان داره با نامه از پزشک معالج و هم بسیار نابیناست با تایید علوم پزشکی و مادرم هم زانوهاش عمل شده ، آیا همزمان با پدر و مادرم من اقدام جهت ویزای مولتی انجام بدم و مدارک بیماری هردو بزارم در پرونده که حتما نیاز به یک مراقب و پرستار در طول سفر دارن و یا نه اول اونها ویزا بگیرن و بعد من مدارک بر بیماری هردو بزارم و اقدام کنم جهت ویزای مولتی و عنوان همراه و پرستار پدر و مادر در طول سفرکانادا ممنون؟

18 اردیبهشت 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی