چک بلا محل

چک برگشتی از مشتری داشتم برگشت زدم ولی حکم توقیف اموال نمیدن. این کار قانونی است؟

31 اردیبهشت 1399 59

سلام
کاربر محترم صدور قرار تامین خواسته توسط محاکم با توجه به تاریخ چک الزامی است ولی از اسفند ماه تا پایان اردیبهشت با توجه شیوع بیماری کرونا توسط ریس قوه قضاییه صدور احکام توقیف و جلب افراد ممنوع شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی